Inici   Serveis   Galeria  
Preus
  Inscripció   Contactar  
                           
   
     
 
   
         
         
PREU MENSUAL:v v45 €
5 dies* a. la. setmana
HORARIS:
De17:30 h. a 19: 00 h
DIES: DLL- DM- DX- DJ- DV
   
(*) Per altres opcions anar a "Preus"
 
PREU MENSUAL:v v42€
1 ldia* a.nla. setmana
HORARIS:
De 18: 30 a 20: 00 h
DIES: DJ - DV
   
bbbbbbbbmlb......(*) Per altres opcions anar a "Preus"
 
PREU MENSUAL:v v59 €
1 dia/setm. (material*)
HORARIS:
De17:30 h. a 19: 00 h
DIES: DLL - DM - DX
   
bbbbbbbbnnnnnnnmlbbb............lb (*) Tot el material inclòs