La Robòtica es pot ensenyar de dues maneres. Una seria treballant superficialment fent que els nens vagin seguint instruccions però sense que aquests arribin a entendre de forma profunda com realment funciona tot allò que estan fent (per exemple un nen a classe de robòtica pot muntar un dron seguint mecànicament les instruccions d'un fabricant de kits, però malgrat que el dron funcionarà i el nen sabrà fer-lo anar, això no vol dir que el nen hagi aprés gaire de robòtica per molt enlluernador que sigui l'objecte que ha construït). Una altra manera d'ensenyar robòtica seria anar pas a pas (nivell a nivell) de forma que el nen vagi assolint esglaonadament els coneixements (primer amb treballs més senzill per a anar avançant desprès en complexitat a mesura que el nen vagi adquirint més coneixements). Al nostre taller de robòtica establirem tres nivells: el primer nivell farà referència a la PRE-ROBÒTICA on es treballaran automatismes molt senzills (per exemple un cotxe que funciona sol gràcies a un globus que va deixant anar l'aire). El segon nivell farà referència a la ROBÒTICA PROGRAMADA PER BLOCS on el nen aprendrà a programar una placa processadora (amb sensors i actuadors) de forma visual i de forma intuïtiva utilitzant un programa molt fàcil que funciona a base de blocs (Scratch). El tercer nivell farà referència a PROJECTES DE ROBÒTICA PROGRAMATS PER CODI C++ on el nen haurà d'aplicar tots els coneixement que ha adquirit al nivell 2 (programar sensors i actuadors ) per a intentar construir uns projectes que ja tenen certa complexitat, tan per la forma de programar-los (les ordres es donaran amb escriptura en C++) com per la complexitat de l'objecte final (hauran de construir la maqueta d´un pàrquing intel·ligent, un sistema antiincendis, un sistema de semàfors automatitzats, un vaixell teledirigit amb comandament a distància, etc).