Altre efecte negatiu que genera l'elevat nombre de nens que hi ha a les aules és la dificultat per a poder adaptar el currículum als diferents centres d'interès que té cada alumne, fent que l'educació sovint s'acabi convertint, malauradament, en quelcom massa estandaritzat, la qual cosa provoca que la dinàmica educativa sovint sigui avorrida i molt despersonalitzada (és per això que molts alumnes que estan altament capacitats de vegades es desmotiven rendint molt per sota de les seves possibilitats). Aquests TALLERS DE ROBÒTICA pretenen que l'alumne recuperi la il·lusió i la motivació per l'aprenentatge deixant palès que una de les millors maneres d'incorporar i de fixar el coneixement és a partir del divertiment i de l'apassionament que es genera quan el nen treballa amb il·lusió i motivació.