L'elevat nombre d'alumnes que hi ha a les aules de les escoles del nostre país fa que sovint sigui difícil poder personalitzar el procés educatiu per a poder donar resposta a les dificultats específiques que tenen cadascun dels nostres alumnes. Nosaltres, en aquest taller de robòtica pretenem que succeeixi tot el contrari ja que al treballar en grups reduïts podem supervisar estretament tot el que fa cada alumne de forma que podem atendre'l de forma personalitzada davant qualsevol dificultat que tingui .